Văn bản: 11/2017/NQ-HĐND

Số ký hiệu 11/2017/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2017
Ngày ban hành 05/12/2017
Tệp đính kèm NQPQ_11_2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.