Văn bản: 11/2019/QĐ-UBND

Số ký hiệu11/2019/QĐ-UBND
Ngày văn bản20/05/2019
Ngày ban hành20/05/2019
Tệp đính kèm QDPQ-11-2019
Trích yếu nội dungQuyết định số 11/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước