Văn bản: 1101/BCA-QLHC

Số ký hiệu 1101/BCA-QLHC
Ngày văn bản 11/04/2023
Ngày ban hành 19/04/2023
Người ký duyệt Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc
Tệp đính kèm Vneid tu-3035-2023
Trích yếu nội dung V/v sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID