Văn bản: 112/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu112/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản18/09/2020
Ngày ban hành18/09/2020
Tệp đính kèm 112.signed
Trích yếu nội dungVề xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức