Văn bản: 123/KH-UBND

Số ký hiệu123/KH-UBND
Ngày văn bản19/05/2021
Ngày ban hành19/05/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm khub-123-2021-01_signed
Trích yếu nội dungQuản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022.