Văn bản: 13/2022/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu13/2022/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản13/12/2022
Ngày ban hành13/12/2022
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt13-16709898569691593232687
Trích yếu nội dungQuy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương