Văn bản: 136/KH-UBND

Số ký hiệu136/KH-UBND
Ngày văn bản01/06/2021
Ngày ban hành02/06/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm khub-136-2021-01_signed
Trích yếu nội dungV/v cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.