Văn bản: 138/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu138/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản27/11/2020
Ngày ban hành27/11/2020
Tệp đính kèm 138.signed
Trích yếu nội dungQuy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức