Văn bản: 14/2018/TT-BNV

Số ký hiệu14/2018/TT-BNV
Ngày văn bản03/12/2018
Ngày ban hành03/12/2018
Tệp đính kèm 14-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố