Văn bản: 14/2022/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 14/2022/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 14/12/2022
Ngày ban hành 14/12/2022
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt14-16709895975411279307346
Trích yếu nội dung Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch