Văn bản: 143/KH-UBND

Số ký hiệu143/KH-UBND
Ngày văn bản11/06/2021
Ngày ban hành11/06/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm khub-143-2021-01_signed
Trích yếu nội dungCải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.