Văn bản: 158/KH-UBND

Số ký hiệu158/KH-UBND
Ngày văn bản14/06/2021
Ngày ban hành14/06/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm khub-145-2021-01_signed
Trích yếu nội dungThông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.