Văn bản: 166/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu166/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản25/12/2018
Ngày ban hành25/12/2018
Tệp đính kèm 166.signed
Trích yếu nội dungQuy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh