Văn bản: 17/2022/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu17/2022/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản27/12/2022
Ngày ban hành27/12/2022
Tệp đính kèm tt17-16723731523541513414502
Trích yếu nội dungQuy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh