Văn bản: 17/NQ-HĐND

Số ký hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2017
Ngày ban hành 05/12/2017
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ_17_2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.