Văn bản: 18/2022/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu18/2022/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản28/12/2022
Ngày ban hành28/12/2022
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt18-1672372904746680660819
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh