Văn bản: 1851/BC – KHĐT

Số ký hiệu 1851/BC – KHĐT
Ngày văn bản 20/12/2017
Ngày ban hành 20/12/2017
Tệp đính kèm CV 1851
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2017