Văn bản: 20/2018/QĐ-UBND

Số ký hiệu 20/2018/QĐ-UBND
Ngày văn bản 28/08/2018
Ngày ban hành 28/08/2018
Tệp đính kèm QDPQ_20_2018.PDF
Trích yếu nội dung Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội