Số ký hiệu
Ngày văn bản21/02/2023
Ngày ban hành21/02/2023
Tệp đính kèm tt02-167695313796065043003
Trích yếu nội dungQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa