Văn bản: 209/KH-UBND

Số ký hiệu209/KH-UBND
Ngày văn bản18/09/2019
Ngày ban hành19/09/2019
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm KH-209-2019
Trích yếu nội dungKế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020