Văn bản: 2398/UBND-KSTTHC

Số ký hiệu2398/UBND-KSTTHC
Ngày văn bản27/07/2021
Ngày ban hành27/07/2021
Người ký duyệtPCT TP Lê Hồng Sơn
Tệp đính kèm CV 6824 2398 UBND-KSTT1
Trích yếu nội dungTriển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch COVID-19