Văn bản: 26/2019/QĐ-UBND

Số ký hiệu26/2019/QĐ-UBND
Ngày văn bản18/11/2019
Ngày ban hành18/11/2019
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm QDPQ-26-2019
Trích yếu nội dungQuyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019 của HĐND Thành phố