Văn bản: 26/2019/TT-BTC

Số ký hiệu26/2019/TT-BTC
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 26-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước