Văn bản: 31/NQ-HĐND

Số ký hiệu31/NQ-HĐND
Ngày văn bản31/12/2019
Ngày ban hành31/12/2019
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ_31_HDND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019