Văn bản: 37/2021/NĐ-CP

Số ký hiệu37/2021/NĐ-CP
Ngày văn bản29/03/2021
Ngày ban hành29/03/2021
Tệp đính kèm 37.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân