Văn bản: 4079/SNV-CCHC

Số ký hiệu4079/SNV-CCHC
Ngày văn bản30/12/2022
Ngày ban hành20/12/2022
Người ký duyệtMai Xuân Trường-PGĐ Sở Nội vụ
Tệp đính kèm snv-4079- 2022_signed
Trích yếu nội dungVận động CB, CC, VC gương mẫu thực hiện 02 nhóm DVC liên thông thuộc Đề án 06