Văn bản: 414/BC – SNN

Số ký hiệu 414/BC – SNN
Ngày văn bản 20/12/2017
Ngày ban hành 20/12/2017
Tệp đính kèm 414_1
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2017