Văn bản: 4145/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu4145/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản22/11/2019
Ngày ban hành22/11/2019
Tệp đính kèm qđ 4145-1576722009627
Trích yếu nội dungBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị