Văn bản: 45/2018/QĐ-TTg

Số ký hiệu45/2018/QĐ-TTg
Ngày văn bản09/11/2018
Ngày ban hành09/11/2018
Tệp đính kèm 45 (5).signed
Trích yếu nội dungQuy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước