Văn bản: 45/2018/QĐ-TTg

Số ký hiệu 45/2018/QĐ-TTg
Ngày văn bản 09/11/2018
Ngày ban hành 09/11/2018
Tệp đính kèm 45 (5).signed
Trích yếu nội dung Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước