Văn bản: 4544/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4544/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 21/07/2019
Ngày ban hành 21/07/2019
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dung Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ