Văn bản: 4603/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4603/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 17/12/2018
Ngày ban hành 17/07/2019
Người ký duyệt 17/12/2018
Tệp đính kèm qđ 4603-1545890449165
Trích yếu nội dung Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch