Văn bản: 4659/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu 4659/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản 18/12/2018
Ngày ban hành 18/12/2018
Tệp đính kèm qđ 4659-1546480947367
Trích yếu nội dung Đính chính Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin