Văn bản: 48/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu48/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành05/06/2019
Tệp đính kèm 48.signed
Trích yếu nội dungQuy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước