Văn bản: 4980/QĐ-UBND

Số ký hiệu4980/QĐ-UBND
Ngày văn bản09/09/2019
Ngày ban hành09/09/2019
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm QD-4980-2019
Trích yếu nội dungVề việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội