Văn bản: 52/2019/QH14

Số ký hiệu52/2019/QH14
Ngày văn bản25/11/2019
Ngày ban hành25/11/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 52.signed
Trích yếu nội dungLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức