Văn bản: 606/VBHN-BVHTTDL

Số ký hiệu606/VBHN-BVHTTDL
Ngày văn bản21/02/2019
Ngày ban hành21/02/2019
Tệp đính kèm vbhn 606-1551241744512
Trích yếu nội dungQuy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể