Văn bản: 608/VBHN-BVHTTDL

Số ký hiệu608/VBHN-BVHTTDL
Ngày văn bản21/02/2019
Ngày ban hành21/02/2019
Tệp đính kèm vbhn 608-1551242099983
Trích yếu nội dungVề “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật