Văn bản: 62/KH-UBND

Số ký hiệu62/KH-UBND
Ngày văn bản24/03/2020
Ngày ban hành24/03/2020
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm khub-62-2020-01_signed
Trích yếu nội dungV/v phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.