Văn bản: 65/2021/TT-BTC

Số ký hiệu65/2021/TT-BTC
Ngày văn bản29/07/2021
Ngày ban hành29/07/2021
Tệp đính kèm 65.signed
Trích yếu nội dungQuy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công