Văn bản: 773/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu773/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản03/03/2021
Ngày ban hành03/03/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm kh(773)-1614762322171
Trích yếu nội dungPhê duyệt Kế hoạch xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch”