Văn bản: 900-CV/BTGTU

Số ký hiệu900-CV/BTGTU
Ngày văn bản28/06/2022
Ngày ban hành28/06/2022
Người ký duyệtPTB TT Phạm Thanh Học
Tệp đính kèm cv_900 (28_6_2022)_gửi bài pb của đc tbt..._1
Trích yếu nội dungBài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, ngày 17/6/2022