Văn bản: 928/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu928/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản17/03/2021
Ngày ban hành17/03/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm kh928-1615968268681
Trích yếu nội dungBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021