Văn bản: Tăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Số ký hiệuTăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai
Ngày văn bản24/07/2020
Ngày ban hành24/07/2020
Tệp đính kèm CV 5415 103 BCH_1
Trích yếu nội dungTăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai