Nếp Sống văn hoá

Vận động tổ chức tiệc cưới trong phạm vi gia đình nhằm chống dịch Covid-19

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh, nên tạm dừng việc tổ chức đám cưới trong thời gian có dịch, hoặc tổ chức báo hỷ, tiệc trà trong nội bộ gia tộc, hạn chế tối đa việc ăn uống tập trung đông người là một trong những nội dung trong việc thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Khuyến khích tổ chức báo hỷ, tiệc trà trong nội bộ gia tộc, hạn chế tối đa việc ăn uống tập trung đông người. Ảnh minh hoạ: Internet.

Ngày 23/3, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã ban hành công văn số 746/BCĐ-VPTT về việc triển khai một số nội dung “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gửi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Căn cứ tình hình diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp trên địa bàn Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội – cơ quan thường trực BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá Thành phố đề nghị BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các nội dung sau:
Chỉ đạo Cơ quan thường trực – Phòng Văn hoá và Thông tin, phối hợp cùng các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác để người dân chủ động phòng ngừa, đồng thời quán triệt đầy đủ các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, UBND thành phố về công tác kiểm soát dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận.
Tổ chức phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 770/UBND-KGVX ngày 06/03/2020 về việc Phát động đợt thi đua cao điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn Thành phố trước thềm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Cụ thể hoá các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ theo quy định, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện.
Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định, đồng thời xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.
Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh, nên tạm dừng việc tổ chức đám cưới trong thời gian có dịch, trường hợp không thể dừng được thì tổ chức trong một ngày theo hình thức báo hỷ, tiệc trà trong nội bộ gia tộc, không nên tổ chức tại các khách sạn, nhà hàng, hạn chế tối đa việc ăn uống tập trung đông người. Khi tổ chức gia đình cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.
Tổ chức việc tang, lễ mừng thọ, giỗ chạp gọn trong phạm vi gia đình. Giảm tối đa thời gian tổ chức, thực hiện việc hoả táng người qua đời, hạn chế tổ chức mời khách ăn cỗ trong lễ cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích và các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn.

Vy Vy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *