Tin ngành

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế

Buổi tập huấn về công tác pháp chế nhằm cung cấp, cật nhật thông tin, kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 16/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế cho các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác pháp chế thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Hoàng Minh Thái- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến và hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, trong đó cập nhật một số điểm mới cơ bản của Hiến pháp, đồng thời nêu ra những ví dụ thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước nhằm cung cấp, cật nhật thông tin, kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tiến sĩ Hoàng Minh Thái- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi và phổ biến về công tác pháp chế

Lớp tập huấn cũng cung cấp các danh mục tài liệu cần thiết như: Dự thảo tài liệu tuyên truyền phổ biến luật ban hành văn bản dành cho các cơ quan ở địa phương; Chuyên đề kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg, ngày 7/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản; Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh, giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định số 106/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo… để cán bộ, công chức, viên chức ngành có căn cứ tiếp tục nghiên cứu, triển khai và áp dụng trong thực tiễn, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn Thủ đô.
Thanh Mai

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *