Văn hóa cơ sởHọp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”25/09/2013

​Sáng 22/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.