Tin tức - Sự kiện

Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh hơn

Nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng  đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ)  Thủ đô “Kỷ  cương- Trách nhiệm- Tận tình – Thân thiện”, ngày 25/01/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ- UBND về việc ban hành  Quy tắc ứng […]

Nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng  đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ)  Thủ đô “Kỷ  cương- Trách nhiệm- Tận tình – Thân thiện”, ngày 25/01/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 522/QĐ- UBND về việc ban hành  Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Các Chánh Văn phòng quận, huyện, thị ủy đã ký giao ước thi đua cam kết thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử.

                                            Ảnh: Võ Lâm

Quy tắc ứng xử  của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố (gọi tắt là Quy tắc ứng xử) gồm  4 chương (11 điều) nhằm  mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ (sau đây gọi tắt là cán bộ) “Kỷ cương- Trách nhiệm- Tận tình- Thân thiện”. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô  và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phạm vi điều chỉnh của Quy tắc ứng xử bao gồm các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan) thuộc TP Hà Nội. Đối tượng áp dụng Quy tắc là tất cả cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội. Để tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử, TP giao Sở  Văn hóa và thể thao là cơ quan Thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử. Thủ trưởng  các cơ quan của TP có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; đưa vào tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm. Các cơ quan báo chí của TP tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn TP để biết và cùng giám sát việc thực hiện ở các cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm. Cán bộ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế, nội quy của các cơ quan cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử này. MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức công đoàn các cấp của TP có trách nhiệm tổ chức, vận động, kiểm tra, giám sát đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này.

Việc khen thưởng, kỷ luật  cũng được nêu rõ: CBCCVC, NLĐ Thủ đô thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này sẽ được xem xét biểu dương, khen  thưởng theo quy định. Cán bộ vi phạm các quy định  tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay từ khi được ban hành, Quy tắc ứng xử đã nhận được sự ủng hộ của các nhà nghiên cứu văn hóa, các tầng lớp nhân dân bởi lần đầu tiên, Hà Nội có quy tắc cụ thể về ứng xử với người dân tại nơi làm việc, khu dân cư và nơi công cộng.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy tắc ứng xử, Năm kỷ cương hành chính 2017, ngày 09/02/2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 545- CV/TU về thực hiện vấn đề này. Làm việc với các cấp ủy địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã không ít lần nhắc nhở: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử. Nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì không thể hướng dẫn người dân thực hiện cũng như đưa Quy tắc ứng xử vào cuộc sống. Ngay sau chỉ đạo của Thành ủy, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã triển khai ký cam kết  thực hiện Quy tắc ứng xử, nhấn mạnh sự nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên. Nhiều đơn vị đã có sáng kiến trong triển khai Quy tắc ứng xử: tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Quy tắc ứng xử (Quận ủy Nam Từ Liêm), tổ chức Hội thi tuyên truyền về Quy tắc ứng xử (Quận ủy Hoàn Kiếm), đưa Quy tắc ứng xử vào trong chương trình kiểm tra, giám sát trong tháng 3 (Đảng ủy khối các cơ quan TP)…

Cán bộ, công chức, viên chức giao tiếp lịch sự với người dân 

Ảnh : Viết Thịnh

Người Hà Nội vốn tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử cùng với những nội dung của Năm kỷ cương hành chính 2017 chắc chắn sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Hà Nội, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, để Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn.

Minh Huệ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *