Các loại hình khác

Việt Nam tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN

​Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN sẽ được tổ chức vào cuối năm 2013, trong thời gian từ 5 – 7 ngày và dự kiến được tổ chức luân phiên giữa các nước trong khu vực. Năm nay, Ban Tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN 2913 chọn Lâm Đồng (Việt Nam) là địa phương đăng cai tổ chức. Một số nước đối tác của ASEAN, trước tiên là trong khu vực châu Á, có thể được mời tham gia.

Quan họ Bắc Ninh là Di sản Văn hóa phi vật thể
Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN được tổ chức nhằm tôn vinh và phát huy giá trị các di sản UNESCO của Việt Nam và các nước ASEAN; tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước ASEAN, UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tăng cường sự gắn kết giữa các di sản ở trong nước và giữa các di sản của Việt Nam với các nước ASEAN…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *