Quy tắc ứng xử

Xã Đa Tốn: Thi tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2019

Hội thi là dịp để cán bộ hội viên nông dân trong xã từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân tại các nơi công cộng trên địa bàn.

Nhằm đưa quy tắc ứng xử nơi công cộng từng bước đi vào cuộc sống, vừa qua, Hội nông dân xã Đa Tốn đã tổ chức hội thi tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2019 với chủ đề “Nông dân Hà Nội-Thanh lịch-Hiểu biết-Năng động-Nghĩa tình-Kỷ cương”.

Một trong các nội dung dự thi.

          Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các chi hội nông dân xã Đa Tốn. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm: Lời chào nông dân; thi kiến thức (mỗi đội cùng nhau trả lời 10 câu hỏi do ban tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm với chủ đề quy tắc ứng xử nơi công cộng, tiêu chuẩn người nông dân Hà Nội thanh lịch văn minh) và thi tuyên truyền về quy tắc ứng xử nơi công cộng, thông qua hình thức sân khấu hóa.

Hội thi là dịp để cán bộ hội viên nông dân trong xã có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền vận động thu hút tập hợp hội viên, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở đó, Hội từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân tại các nơi công cộng trên địa bàn.

Phương Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *