Chưa được phân loại

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Chương Mỹ

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong những năm qua đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia với những chương trình cụ thể, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với công tác phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tích cực tham gia. Bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hóa, các cấp, các ngành, đoàn thể huyện Chương Mỹ đã phát động các phong trào thi đua: Ông bà, bố mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo… Các gia đình cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình hòa thuận, đoàn kết, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Năm 2019, toàn huyện có 69.425 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 104,44% chỉ tiêu kế hoạch giao; 13 vụ bạo lực gia đình đều được cộng đồng dân cư ngăn chặn, xử lý ngay tại địa phương. Đáng chú ý, huyện Chương Mỹ đã thành lập được 17 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 34 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 53 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình cấp cơ sở; 161 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… Cùng với đó, huyện có 181/203 thôn, xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa; 12/13 khu phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 188/246 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Cán bộ và nhân dân xóm Dẫy, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa” đầu năm 2020. (Ảnh: Hoài Lưu)

Việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống của xã hội và được nhân dân huyện Chương Mỹ đồng tình hưởng ứng, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 2.613/2.655 đám cưới (đạt 98,4%); 1.326/1.428 đám tang (đạt 92,8%); 29 lễ hội truyền thống (đạt 100%) được tổ chức theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố về thực hiện nếp sống văn minh; vận động 517 đám tang thực hiện hỏa táng.

Các cấp, các ngành của huyện đã kiểm tra việc sửa chữa 17 di tích; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 3 di tích; kiểm tra việc tu bổ, tôn tạo 4 di tích đã được phê duyệt, lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ 5 di tích; tổ chức gắn 5 biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Chương Mỹ cũng diễn ra sôi nổi. Năm 2019, huyện đã tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ cấp cụm, cấp huyện và các sự kiện do thành phố tổ chức, kết quả đạt 6 giải A, 9 giải B và giải thiết kế, trang trí Rồng đẹp nhất… Toàn huyện có 108.125 người (tương đương 32,1% dân số) tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vượt chỉ tiêu thành phố giao là 0,3%; số gia đình tập luyện thể thao là 18.167 hộ (tương đương 23% số hộ), vượt chỉ tiêu được giao 0,2%. Huyện Chương Mỹ đã phát hiện và cung cấp cho các đội tuyển thành phố được 5 vận động viên; tổ chức 35 giải thể thao cấp huyện có 4.976 lượt vận động viên tham gia; tập huấn 25 giải với 417 vận động viên tham gia thi đấu các giải thành phố tổ chức và đạt 79 huy chương các loại (trong đó đạt 26 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng). Năm 2019, lượng khách du lịch đến thăm quan tại các khu di tích – văn hóa tâm linh, làng nghề trên địa bàn huyện khoảng 25.000 lượt khách, trong đó, có gần 50 lượt khách du lịch quốc tế.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và có những đóng góp quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ.

Đến cuối năm 2020, huyện Chương Mỹ phấn đấu có 89% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 92,1% số làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”;  92,3 %  khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 79,6% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; số người tập luyện thường xuyên phấn đấu đạt từ 32% dân số trở lên; số gia đình thể thao đạt từ 23% số hộ trở lên…

Hà Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *